Điều người dân trong vùng dịch ở Hải Dương mong chờ nhất

Điều người dân trong vùng dịch ở Hải Dương mong chờ nhất

'Chúng tôi cần lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm và quan trọng nhất là sự chia sẻ của người dân cả nước,...
Thực hư thông tin thu phí 250.000 đồng qua chốt kiểm dịch ở huyện Cẩm Giàng

Thực hư thông tin thu phí 250.000 đồng qua chốt kiểm dịch ở huyện Cẩm Giàng

Hải Dương xử phạt người đăng tin sai sự thật 7,5 triệu đồng

Hải Dương xử phạt người đăng tin sai sự thật 7,5 triệu đồng

Nhà máy gạch Cty Giầy Cẩm Bình gây ô nhiễm: Kết quả xác minh thấy gì?

Nhà máy gạch Cty Giầy Cẩm Bình gây ô nhiễm: Kết quả xác minh thấy gì?

Dân than Công ty Giầy Cẩm Bình gây ô nhiễm: Sở TN&MT Hải Dương vào cuộc

Dân than Công ty Giầy Cẩm Bình gây ô nhiễm: Sở TN&MT Hải Dương vào cuộc

Dân than Công ty Giầy Cẩm Bình gây ô nhiễm

Dân than Công ty Giầy Cẩm Bình gây ô nhiễm

Hải Dương: Dân sống cạnh Công ty Giầy Cẩm Bình kêu than ô nhiễm

Hải Dương: Dân sống cạnh Công ty Giầy Cẩm Bình kêu than ô nhiễm

Hải Dương: Dân sống cạnh Công ty Giầy Cẩm Bình kêu than ô nhiễm

Hải Dương: Dân sống cạnh Công ty Giầy Cẩm Bình kêu than ô nhiễm