Về thăm xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của Hà Tĩnh

Về thăm xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của Hà Tĩnh

Hà Tĩnh chia sẻ kinh nghiệm xây dựng NTM với tỉnh Đồng Tháp

Hà Tĩnh chia sẻ kinh nghiệm xây dựng NTM với tỉnh Đồng Tháp

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài

Sản xuất rau hữu cơ thời 4.0 tại Hà Tĩnh

Sản xuất rau hữu cơ thời 4.0 tại Hà Tĩnh

Hội Làm vườn và TT Hà Tĩnh ứng dụng công nghệ iMetos

Hội Làm vườn và TT Hà Tĩnh ứng dụng công nghệ iMetos

Đưa công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm vào sản xuất nông nghiệp

Đưa công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm vào sản xuất nông nghiệp

Cầu thủ nhí Hà Tĩnh trúng tuyển lò đào tạo của cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng

Cầu thủ nhí Hà Tĩnh trúng tuyển lò đào tạo của cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng

Các địa phương tham quan, kiểm tra chéo công tác xây dựng nông thôn mới

Các địa phương tham quan, kiểm tra chéo công tác xây dựng nông thôn mới

Sử dụng thuốc phòng trừ sâu 'handmade': An toàn, tiết kiệm, hiệu quả!

Sử dụng thuốc phòng trừ sâu 'handmade': An toàn, tiết kiệm, hiệu quả!

HLV -TT Hà Tĩnh: Hướng đến làm vườn mẫu nông nghiệp hữu cơ

HLV -TT Hà Tĩnh: Hướng đến làm vườn mẫu nông nghiệp hữu cơ

Phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp trong cộng đồng dân cư

Phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh tổng hợp trong cộng đồng dân cư

Đại biểu cả nước ấn tượng với những KDC kiểu mẫu, vườn mẫu Hà Tĩnh

Đại biểu cả nước ấn tượng với những KDC kiểu mẫu, vườn mẫu Hà Tĩnh

Thôn Nam Trà đạt giải đặc biệt cuộc thi Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu

Thôn Nam Trà đạt giải đặc biệt cuộc thi Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu

Đẹp ngất ngây những khu dân cư NTM 'đáng sống' ở Hà Tĩnh

Đẹp ngất ngây những khu dân cư NTM 'đáng sống' ở Hà Tĩnh

Chung kết Hội thi Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu lần thứ nhất

Chung kết Hội thi Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu lần thứ nhất