Nghị quyết 'tam nông', luồng sinh khí đưa Hà Tĩnh 'cất cánh'

Nghị quyết 'tam nông', luồng sinh khí đưa Hà Tĩnh 'cất cánh'

Tiêu chí thứ 20 - Nét đặc trưng của nông thôn mới Hà Tĩnh

Tiêu chí thứ 20 - Nét đặc trưng của nông thôn mới Hà Tĩnh

Tùng Ảnh huy động 9,5 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Tùng Ảnh huy động 9,5 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, xóm làng đoàn kết, hòa thuận, yên vui

Xây dựng môi trường xanh sạch đẹp, xóm làng đoàn kết, hòa thuận, yên vui

Thủ tướng Chính phủ kiểm tra mô hình nông thôn mới ở Hà Tĩnh

Thủ tướng Chính phủ kiểm tra mô hình nông thôn mới ở Hà Tĩnh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hà Tĩnh có cách làm sáng tạo trong xây dựng NTM

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hà Tĩnh có cách làm sáng tạo trong xây dựng NTM

Thủ tướng thăm mô hình nông thôn mới tại Hà Tĩnh

Thủ tướng thăm mô hình nông thôn mới tại Hà Tĩnh

Thủ tướng Chính phủ dâng hương tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú

Thủ tướng Chính phủ dâng hương tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú

Thủ tướng: Đức Thọ cần trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của Hà Tĩnh

Thủ tướng: Đức Thọ cần trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của Hà Tĩnh

Thủ tướng kiểm tra mô hình nông thôn mới kiểu mẫu ở Hà Tĩnh

Thủ tướng kiểm tra mô hình nông thôn mới kiểu mẫu ở Hà Tĩnh

Thủ tướng khen Hà Tĩnh có cách làm sáng tạo trong XDNTM

Thủ tướng khen Hà Tĩnh có cách làm sáng tạo trong XDNTM

Hà Tĩnh có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp điển hình, cần nhân rộng

Hà Tĩnh có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp điển hình, cần nhân rộng