Nhốt sư cô để trộm tài sản

Khoảng 4 giờ ngày 20-10, các sư cô chùa Bình Ân (thôn Cảnh An 1, xã Phước Thành, H. Tuy Phước, Bình Định)...