Buổi sáng định mệnh ở lòng hồ thủy điện Thác Mơ

Buổi sáng định mệnh ở lòng hồ thủy điện Thác Mơ

3 học sinh cùng chết đuối, tang thương bao trùm xã biên giới giáp Campuchia

3 học sinh cùng chết đuối, tang thương bao trùm xã biên giới giáp Campuchia

Ba học sinh đuối nước thương tâm ở hồ thủy điện Thác Mơ

Ba học sinh đuối nước thương tâm ở hồ thủy điện Thác Mơ

Ba học sinh đuối nước khi chèo thuyền ra lòng hồ thủy điện

Ba học sinh đuối nước khi chèo thuyền ra lòng hồ thủy điện

3 học sinh lớp 9 tử vong do đuối nước tại Bình Phước

3 học sinh lớp 9 tử vong do đuối nước tại Bình Phước

3 học sinh lớp 9 tử vong do đuối nước tại Bình Phước

3 học sinh lớp 9 tử vong do đuối nước tại Bình Phước

Lật thuyền, 3 nam sinh lớp 9 đuối nước thương tâm

Lật thuyền, 3 nam sinh lớp 9 đuối nước thương tâm

Chèo thuyền ra hồ Thác Mơ chơi, 3 học sinh lớp 9 đuối nước

Chèo thuyền ra hồ Thác Mơ chơi, 3 học sinh lớp 9 đuối nước

Ba học sinh lớp 9 ở Bình Phước đuối nước ở lòng hồ thủy điện

Ba học sinh lớp 9 ở Bình Phước đuối nước ở lòng hồ thủy điện

Chèo thuyền ra hồ chơi, 3 học sinh lớp 9 đuối nước thương tâm

Chèo thuyền ra hồ chơi, 3 học sinh lớp 9 đuối nước thương tâm

Rủ nhau ra hồ thủy điện chơi, ba học sinh lớp 9 đuối nước thương tâm

Rủ nhau ra hồ thủy điện chơi, ba học sinh lớp 9 đuối nước thương tâm

Ba học sinh lớp 9 bị đuối nước thương tâm

Ba học sinh lớp 9 bị đuối nước thương tâm

Rủ nhau đi tắm hồ, ba nam sinh bị tử vong do đuối nước

Rủ nhau đi tắm hồ, ba nam sinh bị tử vong do đuối nước