Xét xử 2 đối tượng đột nhập trụ sở UBND huyện Thanh Trì

Xét xử 2 đối tượng đột nhập trụ sở UBND huyện Thanh Trì

Hai đối tượng Ninh Văn Hào và Ninh Văn Quyết được xác định chuyên đi phá két trụ sở các Ủy ban tại Hà Nội,...