Lá bùa hình người và chuyện hãi hùng trong ngôi chùa nhốt 'vong'

Lá bùa hình người và chuyện hãi hùng trong ngôi chùa nhốt 'vong'

Lá bùa hình người và những chuyện bí ẩn hãi hùng trong ngôi chùa nhốt 'vong'

Lá bùa hình người và những chuyện bí ẩn hãi hùng trong ngôi chùa nhốt 'vong'

Lá bùa hình người và những chuyện bí ẩn hãi hùng trong ngôi chùa nhốt 'vong'

Lá bùa hình người và những chuyện bí ẩn hãi hùng trong ngôi chùa nhốt 'vong'

Hà Nội: Thượng tọa Thích Đức Thiện nhận huân chương Padma Shri Award của nhà nước Ấn Độ

Hà Nội: Thượng tọa Thích Đức Thiện nhận huân chương Padma Shri Award của nhà nước Ấn Độ

Thượng tọa Thích Đức Thiện nhận huân chương cao quý của Ấn Độ

Thượng tọa Thích Đức Thiện nhận huân chương cao quý của Ấn Độ

Bí ẩn cột đá khổng lồ khắc rồng trên núi ở Bắc Ninh

Bí ẩn cột đá khổng lồ khắc rồng trên núi ở Bắc Ninh

Hà Nội: Lễ khởi công xây dựng ngôi chùa cổ, được khai sáng từ thế kỷ thứ VI

Hà Nội: Lễ khởi công xây dựng ngôi chùa cổ, được khai sáng từ thế kỷ thứ VI