Chuyện lạ ở ngôi chùa không hòm công đức

Chuyện lạ ở ngôi chùa không hòm công đức

Tiếp tục hành trình lần theo dấu vết Vua Lý Công Uẩn, tôi tìm đến chùa Tiêu Sơn – nơi ông từng tu học theo...