Chuyện về pho tượng nữ thần trị giá 7,5 tỉ đồng vớt được từ đáy sông Cổ Chiên

Chuyện về pho tượng nữ thần trị giá 7,5 tỉ đồng vớt được từ đáy sông Cổ Chiên

Trưng bày tượng nữ thần Saraswati lần đầu tiên được tìm thấy ở Việt Nam

Trưng bày tượng nữ thần Saraswati lần đầu tiên được tìm thấy ở Việt Nam

Khen thưởng 75 triệu đồng vì hiến tặng tượng nữ thần cổ 7,5 tỷ

Khen thưởng 75 triệu đồng vì hiến tặng tượng nữ thần cổ 7,5 tỷ

Phát hiện tượng nữ thần 1.400 năm tuổi trị giá 7,5 tỷ đồng ở Vĩnh Long

Phát hiện tượng nữ thần 1.400 năm tuổi trị giá 7,5 tỷ đồng ở Vĩnh Long

Phát hiện tượng nữ thần cổ trị giá 7,5 tỷ đồng trên sông Cổ Chiên

Phát hiện tượng nữ thần cổ trị giá 7,5 tỷ đồng trên sông Cổ Chiên

Phát hiện tượng nữ thần trị giá 7,5 tỷ đồng tại Vĩnh Long

Phát hiện tượng nữ thần trị giá 7,5 tỷ đồng tại Vĩnh Long

Thưởng 75 triệu đồng cho hai người tìm thấy tượng nữ thần trị giá 7,5 tỷ đồng ở Vĩnh Long

Thưởng 75 triệu đồng cho hai người tìm thấy tượng nữ thần trị giá 7,5 tỷ đồng ở Vĩnh Long

Thưởng 75 triệu đồng cho hai người giao nộp cổ vật hiếm có trị giá 7,5 tỷ

Thưởng 75 triệu đồng cho hai người giao nộp cổ vật hiếm có trị giá 7,5 tỷ

Hai công dân nộp lại tượng nữ thần Saraswati dưới đáy sông Cổ Chiên giá 7,5 tỉ đồng

Hai công dân nộp lại tượng nữ thần Saraswati dưới đáy sông Cổ Chiên giá 7,5 tỉ đồng

Người dân Vĩnh Long giao nộp tượng nữ thần Saraswati 7,5 tỷ đồng

Người dân Vĩnh Long giao nộp tượng nữ thần Saraswati 7,5 tỷ đồng

Thưởng 75 triệu cho người nộp cổ vật trị giá 7.5 tỷ

Thưởng 75 triệu cho người nộp cổ vật trị giá 7.5 tỷ