Năm 2018: Thép Hòa Phát đạt sản lượng gần 2,4 triệu tấn

Năm 2018: Thép Hòa Phát đạt sản lượng gần 2,4 triệu tấn

Thép xây dựng Hòa Phát đạt sản lượng bán hàng kỷ lục 250.000 tấn trong tháng 10

Thép xây dựng Hòa Phát đạt sản lượng bán hàng kỷ lục 250.000 tấn trong tháng 10

Thép xây dựng Hòa Phát đạt sản lượng bán hàng kỷ lục trong tháng 10

Thép xây dựng Hòa Phát đạt sản lượng bán hàng kỷ lục trong tháng 10

9 tháng, Hòa Phát cán mốc lợi nhuận sau thuế hơn 6.800 tỷ đồng

9 tháng, Hòa Phát cán mốc lợi nhuận sau thuế hơn 6.800 tỷ đồng

Hòa Phát -Lợi nhuận sau thuế hơn 6.800 tỷ đồng sau 9 tháng

Hòa Phát -Lợi nhuận sau thuế hơn 6.800 tỷ đồng sau 9 tháng

Tập đoàn Hòa Phát: Lợi nhuận sau thuế hơn 6.800 tỷ đồng sau 9 tháng

Tập đoàn Hòa Phát: Lợi nhuận sau thuế hơn 6.800 tỷ đồng sau 9 tháng

Sản lượng thép xây dựng Hòa Phát tăng 29% trong tháng 9/2018

Sản lượng thép xây dựng Hòa Phát tăng 29% trong tháng 9/2018

Thép Hòa Phát đạt sản lượng 163.500 tấn trong tháng 2

Thép Hòa Phát đạt sản lượng 163.500 tấn trong tháng 2