Cân nhắc 'số phận' hai nhà máy thép

Cân nhắc 'số phận' hai nhà máy thép

Đà Nẵng: Nhà máy thép di dời hay giải tỏa người dân - câu trả lời còn bỏ ngỏ

Đà Nẵng: Nhà máy thép di dời hay giải tỏa người dân - câu trả lời còn bỏ ngỏ

Dân Đà Nẵng tiếp tục 'vây' nhà máy thép Dana Ý

Dân Đà Nẵng tiếp tục 'vây' nhà máy thép Dana Ý

Đà Nẵng: Người dân lại 'vây' nhà máy thép Dana Ý

Đà Nẵng: Người dân lại 'vây' nhà máy thép Dana Ý

Đà Nẵng: Dân tiếp tục vây nhà máy thép ô nhiễm

Đà Nẵng: Dân tiếp tục vây nhà máy thép ô nhiễm

Dân dựng lều, tiếp tục bao vây nhà máy thép Dana-Ý ở Đà Nẵng

Dân dựng lều, tiếp tục bao vây nhà máy thép Dana-Ý ở Đà Nẵng

Dân tiếp tục bao vây nhà máy thép ở Đà Nẵng

Dân tiếp tục bao vây nhà máy thép ở Đà Nẵng

Người dân Đà Nẵng dựng trại, phong tỏa nhà máy thép Dana Ý

Người dân Đà Nẵng dựng trại, phong tỏa nhà máy thép Dana Ý

Dân lại dựng lều vây nhà máy thép ở Đà Nẵng

Dân lại dựng lều vây nhà máy thép ở Đà Nẵng

Đà Nẵng: Dân lại vây nhà máy thép Dana Ý

Đà Nẵng: Dân lại vây nhà máy thép Dana Ý

Hai nhà máy thép lớn nhất Đà Nẵng: Sai cả quy hoạch lẫn quản lý môi trường

Hai nhà máy thép lớn nhất Đà Nẵng: Sai cả quy hoạch lẫn quản lý môi trường

Sốt đất ảo quanh nhà máy thép Dana Ý, Dana Úc

Sốt đất ảo quanh nhà máy thép Dana Ý, Dana Úc

Đà Nẵng: 'Mọc' thêm hơn 700 lô đất TĐC cạnh 2 nhà máy thép ô nhiễm

Đà Nẵng: 'Mọc' thêm hơn 700 lô đất TĐC cạnh 2 nhà máy thép ô nhiễm

Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đầu tư và cấp đất cho 2 nhà máy thép không đúng quy định

Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đầu tư và cấp đất cho 2 nhà máy thép không đúng quy định

Nhiều sai phạm tại hai nhà máy thép Dana-Ý và Dana-Úc

Nhiều sai phạm tại hai nhà máy thép Dana-Ý và Dana-Úc

Đà Nẵng: Hàng loạt sai phạm về môi trường ở 2 Nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc

Đà Nẵng: Hàng loạt sai phạm về môi trường ở 2 Nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc

Công bố kết luận thanh tra hai nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc

Công bố kết luận thanh tra hai nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc

2 nhà máy thép sai phạm: Truy trách nhiệm 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng

2 nhà máy thép sai phạm: Truy trách nhiệm 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng

Đà Nẵng: 2 nhà máy thép gửi đơn cầu cứu Thủ tướng

Đà Nẵng: 2 nhà máy thép gửi đơn cầu cứu Thủ tướng

Đà Nẵng yêu cầu 2 nhà máy thép dừng hoạt động sản xuất gây ô nhiễm

Đà Nẵng yêu cầu 2 nhà máy thép dừng hoạt động sản xuất gây ô nhiễm

Số phận 2 nhà máy ở Đà Nẵng trước nguy cơ phá sản?

Số phận 2 nhà máy ở Đà Nẵng trước nguy cơ phá sản?

Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu 2 nhà máy thép chấm dứt hoạt động sản xuất gây ô nhiễm

Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu 2 nhà máy thép chấm dứt hoạt động sản xuất gây ô nhiễm

Đề nghị 2 nhà máy thép tại Đà Nẵng dừng hoạt động

Đề nghị 2 nhà máy thép tại Đà Nẵng dừng hoạt động

Đà Nẵng yêu cầu 2 nhà máy thép gây ô nhiễm môi trường dừng hoạt động

Đà Nẵng yêu cầu 2 nhà máy thép gây ô nhiễm môi trường dừng hoạt động

Yêu cầu hai nhà máy thép chấm dứt hoạt động gây ô nhiễm

Yêu cầu hai nhà máy thép chấm dứt hoạt động gây ô nhiễm

Đà Nẵng: Tổ chức công bố kết quả quan trắc môi trường khu vực hai nhà máy thép

Đà Nẵng: Tổ chức công bố kết quả quan trắc môi trường khu vực hai nhà máy thép

Sẽ công bố kết quả quan trắc môi trường của 2 nhà máy thép ô nhiễm ở Đà Nẵng

Sẽ công bố kết quả quan trắc môi trường của 2 nhà máy thép ô nhiễm ở Đà Nẵng

Sẽ quyết 2 nhà máy thép ô nhiễm ở Đà Nẵng sau ngày 3-10

Sẽ quyết 2 nhà máy thép ô nhiễm ở Đà Nẵng sau ngày 3-10

Phát hiện, xử lý 66 vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Phát hiện, xử lý 66 vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Quảng Ngãi: Đóng cửa nếu nhà máy gây ô nhiễm

Quảng Ngãi: Đóng cửa nếu nhà máy gây ô nhiễm

Đà Nẵng thanh tra 2 nhà máy thép gây ô nhiễm

Đà Nẵng thanh tra 2 nhà máy thép gây ô nhiễm

Lãnh đạo Đà Nẵng bất nhất, dân lại phản đối 2 nhà máy thép gây ô nhiễm

Lãnh đạo Đà Nẵng bất nhất, dân lại phản đối 2 nhà máy thép gây ô nhiễm

Đà Nẵng: Gia hạn cho 2 nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc hoạt động thêm 6 tháng

Đà Nẵng: Gia hạn cho 2 nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc hoạt động thêm 6 tháng

Dừng hoạt động hai nhà máy thép gây ô nhiễm ở Đà Nẵng

Dừng hoạt động hai nhà máy thép gây ô nhiễm ở Đà Nẵng

Đà Nẵng: Chấm dứt hoạt động của nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc

Đà Nẵng: Chấm dứt hoạt động của nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc

Chọn di dời dân, để nhà máy thép ô nhiễm ở lại

Chọn di dời dân, để nhà máy thép ô nhiễm ở lại