Đà Nẵng: Đình chỉ hoạt động 2 nhà máy thép gây ô nhiễm

Đà Nẵng: Đình chỉ hoạt động 2 nhà máy thép gây ô nhiễm

Phạt 1,1 tỉ đồng và đình chỉ hoạt động 6 tháng đối với 2 nhà máy thép Dana

Phạt 1,1 tỉ đồng và đình chỉ hoạt động 6 tháng đối với 2 nhà máy thép Dana

Văn phòng Chính phủ yêu cầu Đà Nẵng trả lời kết quả giải quyết vụ 2 nhà máy thép

Văn phòng Chính phủ yêu cầu Đà Nẵng trả lời kết quả giải quyết vụ 2 nhà máy thép

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng: Giải quyết 2 nhà máy thép là 'ca' khó nhất

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng: Giải quyết 2 nhà máy thép là 'ca' khó nhất

'Hai nhà máy thép là 'ca' khó nhất của chính quyền TP.Đà Nẵng'

'Hai nhà máy thép là 'ca' khó nhất của chính quyền TP.Đà Nẵng'

Chính quyền Đà Nẵng 'đau đầu' với môi trường

Chính quyền Đà Nẵng 'đau đầu' với môi trường

Đà Nẵng: Đề nghị xử phạt và tạm dừng hoạt động 6 tháng với 2 nhà máy thép Dana Ý, Dana Úc

Đà Nẵng: Đề nghị xử phạt và tạm dừng hoạt động 6 tháng với 2 nhà máy thép Dana Ý, Dana Úc

Chủ tịch Đà Nẵng thẳng thắn nói về cái sai trong quy hoạch 2 nhà máy thép

Chủ tịch Đà Nẵng thẳng thắn nói về cái sai trong quy hoạch 2 nhà máy thép

Hai nhà máy thép tại Đà Nẵng: Đề nghị dừng hoạt động 6 tháng

Hai nhà máy thép tại Đà Nẵng: Đề nghị dừng hoạt động 6 tháng

Cân nhắc 'số phận' hai nhà máy thép

Cân nhắc 'số phận' hai nhà máy thép

Đà Nẵng: Nhà máy thép di dời hay giải tỏa người dân - câu trả lời còn bỏ ngỏ

Đà Nẵng: Nhà máy thép di dời hay giải tỏa người dân - câu trả lời còn bỏ ngỏ

Đà Nẵng: Dân tiếp tục vây nhà máy thép ô nhiễm

Đà Nẵng: Dân tiếp tục vây nhà máy thép ô nhiễm

Dân dựng lều, tiếp tục bao vây nhà máy thép Dana-Ý ở Đà Nẵng

Dân dựng lều, tiếp tục bao vây nhà máy thép Dana-Ý ở Đà Nẵng

Dân lại dựng lều vây nhà máy thép ở Đà Nẵng

Dân lại dựng lều vây nhà máy thép ở Đà Nẵng

Đà Nẵng: Dân lại vây nhà máy thép Dana Ý

Đà Nẵng: Dân lại vây nhà máy thép Dana Ý

Sốt đất ảo quanh nhà máy thép Dana Ý, Dana Úc

Sốt đất ảo quanh nhà máy thép Dana Ý, Dana Úc

Nhiều sai phạm tại hai nhà máy thép Dana-Ý và Dana-Úc

Nhiều sai phạm tại hai nhà máy thép Dana-Ý và Dana-Úc

Đà Nẵng: Hàng loạt sai phạm về môi trường ở 2 Nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc

Đà Nẵng: Hàng loạt sai phạm về môi trường ở 2 Nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc

Hai cựu chủ tịch Đà Nẵng có liên quan gì tới sai phạm Thép Dana Ý, Úc?

Hai cựu chủ tịch Đà Nẵng có liên quan gì tới sai phạm Thép Dana Ý, Úc?

Kết luận thanh tra 2 nhà máy thép tại Đà Nẵng: Lỗi thuộc về cơ quan quản lý và doanh nghiệp

Kết luận thanh tra 2 nhà máy thép tại Đà Nẵng: Lỗi thuộc về cơ quan quản lý và doanh nghiệp

2 nhà máy thép sai phạm: Truy trách nhiệm 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng

2 nhà máy thép sai phạm: Truy trách nhiệm 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng

Đà Nẵng yêu cầu 2 nhà máy thép dừng hoạt động sản xuất gây ô nhiễm

Đà Nẵng yêu cầu 2 nhà máy thép dừng hoạt động sản xuất gây ô nhiễm

Số phận 2 nhà máy ở Đà Nẵng trước nguy cơ phá sản?

Số phận 2 nhà máy ở Đà Nẵng trước nguy cơ phá sản?

Phát hiện, xử lý 66 vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Phát hiện, xử lý 66 vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường

Đà Nẵng thanh tra 2 nhà máy thép gây ô nhiễm

Đà Nẵng thanh tra 2 nhà máy thép gây ô nhiễm

Lãnh đạo Đà Nẵng bất nhất, dân lại phản đối 2 nhà máy thép gây ô nhiễm

Lãnh đạo Đà Nẵng bất nhất, dân lại phản đối 2 nhà máy thép gây ô nhiễm

Đà Nẵng: Gia hạn cho 2 nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc hoạt động thêm 6 tháng

Đà Nẵng: Gia hạn cho 2 nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc hoạt động thêm 6 tháng

Dừng hoạt động hai nhà máy thép gây ô nhiễm ở Đà Nẵng

Dừng hoạt động hai nhà máy thép gây ô nhiễm ở Đà Nẵng

Đà Nẵng: Chấm dứt hoạt động của nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc

Đà Nẵng: Chấm dứt hoạt động của nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc

Chọn di dời dân, để nhà máy thép ô nhiễm ở lại

Chọn di dời dân, để nhà máy thép ô nhiễm ở lại

Thép Việt lấy lại phong độ?

Thép Việt lấy lại phong độ?