Công an vào cuộc kiểm tra cơ sở spa khiến bé gái 13 tuổi bị mù mắt khi nâng mũi trả góp với giá 2 triệu đồng

Công an vào cuộc kiểm tra cơ sở spa khiến bé gái 13 tuổi bị mù mắt khi nâng mũi trả góp với giá 2 triệu đồng

Kiểm tra, xác minh cơ sở làm đẹp khiến bé gái 13 tuổi bị mù mắt

Kiểm tra, xác minh cơ sở làm đẹp khiến bé gái 13 tuổi bị mù mắt

Kiểm tra, xác minh cơ sở làm đẹp khiến bé gái 13 tuổi bị mù mắt

Kiểm tra, xác minh cơ sở làm đẹp khiến bé gái 13 tuổi bị mù mắt

Công an vào cuộc xác minh cơ sở làm đẹp khiến bé gái 13 tuổi bị mù

Công an vào cuộc xác minh cơ sở làm đẹp khiến bé gái 13 tuổi bị mù

Bé gái 13 tuổi giấu bố mẹ đi nâng mũi trả góp bị hỏng mắt

Bé gái 13 tuổi giấu bố mẹ đi nâng mũi trả góp bị hỏng mắt

Xót xa bé gái 13 tuổi bị mù mắt, hoại tử da sau khi tiêm filler nâng mũi

Xót xa bé gái 13 tuổi bị mù mắt, hoại tử da sau khi tiêm filler nâng mũi

Giấu bố mẹ đi nâng mũi trả góp, bé gái 13 tuổi ở Yên Bái bị mù 1 mắt

Giấu bố mẹ đi nâng mũi trả góp, bé gái 13 tuổi ở Yên Bái bị mù 1 mắt

Tiêm filler nâng mũi, bé gái 13 tuổi mù mắt, hoại tử da nghiêm trọng

Tiêm filler nâng mũi, bé gái 13 tuổi mù mắt, hoại tử da nghiêm trọng

Tiêm filler nâng mũi theo kiểu 'trả góp', bé gái 13 tuổi bị hỏng mắt

Tiêm filler nâng mũi theo kiểu 'trả góp', bé gái 13 tuổi bị hỏng mắt

Bé gái 13 tuổi bị mù mắt sau khi đi nâng mũi ở spa

Bé gái 13 tuổi bị mù mắt sau khi đi nâng mũi ở spa

Giấu bố mẹ đi nâng mũi, bé gái 13 tuổi ở Yên Bái bị mù 1 mắt

Giấu bố mẹ đi nâng mũi, bé gái 13 tuổi ở Yên Bái bị mù 1 mắt

Giấu mẹ đi tiêm filler nâng mũi bé gái 13 tuổi bị mù mắt, hoại tử da

Giấu mẹ đi tiêm filler nâng mũi bé gái 13 tuổi bị mù mắt, hoại tử da

Biến chứng kinh hoàng sau khi tiêm filler nâng mũi

Biến chứng kinh hoàng sau khi tiêm filler nâng mũi

Bé gái 13 tuổi bị mù mắt sau khi tiêm filler nâng mũi giá 2 triệu trả góp

Bé gái 13 tuổi bị mù mắt sau khi tiêm filler nâng mũi giá 2 triệu trả góp

Bé gái 13 tuổi bị mù mắt, hoạt tử mặt vì tiêm filler nâng mũi

Bé gái 13 tuổi bị mù mắt, hoạt tử mặt vì tiêm filler nâng mũi

Bé gái 13 tuổi mù mắt vì tiêm filler nâng mũi

Bé gái 13 tuổi mù mắt vì tiêm filler nâng mũi

Bé gái 13 tuổi mất thị lực sau khi tiêm filler

Bé gái 13 tuổi mất thị lực sau khi tiêm filler

Tiêm filler nâng mũi ở spa, bé gái 13 tuổi có nguy cơ bị mù mắt

Tiêm filler nâng mũi ở spa, bé gái 13 tuổi có nguy cơ bị mù mắt

Tiêm filler 'trả góp', bé gái 13 tuổi ở Yên Bái mù một mắt, nhập viện khẩn cấp

Tiêm filler 'trả góp', bé gái 13 tuổi ở Yên Bái mù một mắt, nhập viện khẩn cấp

Yên Bái: Bé gái 13 tuổi bị mù sau khi giấu mẹ đi nâng mũi trả góp

Yên Bái: Bé gái 13 tuổi bị mù sau khi giấu mẹ đi nâng mũi trả góp

Sau mũi tiêm filler nâng mũi giá 2 triệu đồng 'trả góp', bé gái 13 tuổi hỏng một mắt

Sau mũi tiêm filler nâng mũi giá 2 triệu đồng 'trả góp', bé gái 13 tuổi hỏng một mắt