Hơn 40 năm sau chiến tranh, Việt Nam vẫn còn hơn 3 triệu nạn nhân chất độc da cam

Hơn 40 năm sau chiến tranh, Việt Nam vẫn còn hơn 3 triệu nạn nhân chất độc da cam

Chiến tranh đã lùi xa hơn 4 thập kỷ nhưng Việt Nam vẫn còn hơn 3 triệu người nhiễm chất độc màu da cam.
Xử lý triệt để ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Xử lý triệt để ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Hoa Kỳ - Đà Nẵng hợp tác xử lý hơn 90 nghìn m3 bùn đất nhiễm dioxin

Hoa Kỳ - Đà Nẵng hợp tác xử lý hơn 90 nghìn m3 bùn đất nhiễm dioxin

Đã xử lý hơn 90.000m³ bùn đất nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Đã xử lý hơn 90.000m³ bùn đất nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Việt Nam, Hoa Kỳ hợp tác xử lý ô nhiễm dioxin tại Đà Nẵng

Việt Nam, Hoa Kỳ hợp tác xử lý ô nhiễm dioxin tại Đà Nẵng

Kinh nghiệm từ Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Kinh nghiệm từ Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng

Việt Nam - Hoa Kỳ phối hợp xử lý 'điểm nóng' dioxin ở khu vực sân bay Đà Nẵng

Hoàn thành Dự án xử lý môi trường ô nhiễm dioxin tại sân bay Đà Nẵng