Nhạc trưởng Lê Phi Phi không cầm được nước mắt khi nhớ đến cha- NS Hoàng Vân

Nhạc trưởng Lê Phi Phi không cầm được nước mắt khi nhớ đến cha- NS Hoàng Vân

Nhạc trưởng Lê Phi Phi bật khóc nhớ về nhạc sĩ Hoàng Vân

Nhạc trưởng Lê Phi Phi bật khóc nhớ về nhạc sĩ Hoàng Vân

Nhạc trưởng Lê Phi Phi bật khóc khi nhớ về nhạc sĩ Hoàng Vân

Nhạc trưởng Lê Phi Phi bật khóc khi nhớ về nhạc sĩ Hoàng Vân

Hòa nhạc Quốc gia 'Điều còn mãi' 2018, những điều mới

Hòa nhạc Quốc gia 'Điều còn mãi' 2018, những điều mới

Hòa nhạc quốc gia 'Điều còn mãi' 2018: Trình diễn giao hưởng nhiều tác phẩm kinh điển

Hòa nhạc quốc gia 'Điều còn mãi' 2018: Trình diễn giao hưởng nhiều tác phẩm kinh điển

Hòa nhạc quốc gia 'Điều còn mãi' 2018

Hòa nhạc quốc gia 'Điều còn mãi' 2018

Hơn nửa thế kỷ 'Tình em'

Hơn nửa thế kỷ 'Tình em'

Theo chân 'cao thủ' chạy ong

Theo chân 'cao thủ' chạy ong