Khởi tố 4 đối tượng cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố 4 đối tượng cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố 4 đối tượng cho vay nặng lãi, dùng hung khí đòi nợ thuê ở Quảng Nam

Khởi tố 4 đối tượng cho vay nặng lãi, dùng hung khí đòi nợ thuê ở Quảng Nam

Chuyên án triệt phá nhóm cho vay nặng lãi tại TX Điện Bàn

Chuyên án triệt phá nhóm cho vay nặng lãi tại TX Điện Bàn

Triệt phá nhóm cho vay nặng lãi tại các khu công nghiệp

Triệt phá nhóm cho vay nặng lãi tại các khu công nghiệp

Ổ nhóm cho vay nặng lãi, dùng hung khí, pháo nổ đòi nợ thuê bị triệt phá

Ổ nhóm cho vay nặng lãi, dùng hung khí, pháo nổ đòi nợ thuê bị triệt phá

Khen thưởng thành tích triệt phá đường dây 'tín dụng đen'

Khen thưởng thành tích triệt phá đường dây 'tín dụng đen'

Triệt xóa băng nhóm dùng hung khí, pháo nổ đòi nợ thuê

Triệt xóa băng nhóm dùng hung khí, pháo nổ đòi nợ thuê