Rủ nhau tắm hồ bị rơi xuống hố sâu, 2 anh em ruột tử vong thương tâm

Rủ nhau tắm hồ bị rơi xuống hố sâu, 2 anh em ruột tử vong thương tâm

Báo động tình trạng trẻ tử vong vì đuối nước tăng cao vào dịp hè

Báo động tình trạng trẻ tử vong vì đuối nước tăng cao vào dịp hè

Mới đầu hè, nhiều trẻ chết đuối thương tâm

Mới đầu hè, nhiều trẻ chết đuối thương tâm

Cứu bạn trượt chân xuống hồ, 4 học sinh đuối nước tử vong

Cứu bạn trượt chân xuống hồ, 4 học sinh đuối nước tử vong

Làm gì để cứu bạn đuối nước khi không biết bơi?

Làm gì để cứu bạn đuối nước khi không biết bơi?

Cứu bạn rơi xuống hồ, 4 học sinh chết đuối

Cứu bạn rơi xuống hồ, 4 học sinh chết đuối

Bốn học sinh chết đuối khi tắm hồ

Bốn học sinh chết đuối khi tắm hồ

6 học sinh rủ nhau ra hồ nước chơi, 4 em chết đuối thương tâm

6 học sinh rủ nhau ra hồ nước chơi, 4 em chết đuối thương tâm

4 học sinh chết đuối thương tâm

4 học sinh chết đuối thương tâm

Cứu bạn rơi xuống hồ, 4 học sinh đuối nước tử vong

Cứu bạn rơi xuống hồ, 4 học sinh đuối nước tử vong

Cứu bạn đuối nước, 4 học sinh tử vong

Cứu bạn đuối nước, 4 học sinh tử vong

Cứu bạn đuối nước, 4 học sinh tử vong

Cứu bạn đuối nước, 4 học sinh tử vong

Rủ nhau ra hồ chơi, 4 em học sinh đuối nước thương tâm

Rủ nhau ra hồ chơi, 4 em học sinh đuối nước thương tâm

Đắk Nông: 4 học sinh đuối nước thương tâm sau khi tắm hồ

Đắk Nông: 4 học sinh đuối nước thương tâm sau khi tắm hồ

Rủ nhau đi tắm hồ, 4 học sinh chết đuối thương tâm

Rủ nhau đi tắm hồ, 4 học sinh chết đuối thương tâm

Rủ nhau tắm hồ, 4 học sinh chết đuối thương tâm

Rủ nhau tắm hồ, 4 học sinh chết đuối thương tâm

Rủ nhau tắm hồ, 4 học sinh cấp 2 bị đuối nước thương tâm

Rủ nhau tắm hồ, 4 học sinh cấp 2 bị đuối nước thương tâm

Rủ nhau ra tắm hồ, 4 học sinh chết đuối thương tâm

Rủ nhau ra tắm hồ, 4 học sinh chết đuối thương tâm

Thương tâm bốn học sinh tử vong do đuối nước

Thương tâm bốn học sinh tử vong do đuối nước

Thương tâm: 4 học sinh cấp II đuối nước tử vong

Thương tâm: 4 học sinh cấp II đuối nước tử vong

Cứu bạn rơi xuống hồ, 4 học sinh chết đuối thương tâm

Cứu bạn rơi xuống hồ, 4 học sinh chết đuối thương tâm

Đắk Nông: Tang thương cảnh 4 học sinh chết đuối dưới hồ nước

Đắk Nông: Tang thương cảnh 4 học sinh chết đuối dưới hồ nước