10 năm Giờ Trái Đất: Các thành phố lớn trước và sau khi tắt điện

10 năm Giờ Trái Đất: Các thành phố lớn trước và sau khi tắt điện

Các thành phố lớn trên khắp thế giới lần lượt tắt điện trong Giờ Trái Đất lần thứ 10, để gửi đi những thông...