SCIC thu về gần 7.700 tỷ đồng từ bán vốn 9 doanh nghiệp

SCIC thu về gần 7.700 tỷ đồng từ bán vốn 9 doanh nghiệp

Lạ lùng SCIC sinh lời nhờ... gửi tiền tiết kiệm!

Lạ lùng SCIC sinh lời nhờ... gửi tiền tiết kiệm!

'Choáng' với thưởng Tết 1,17 tỷ đồng; Tăng kịch khung thuế môi trường xăng dầu

'Choáng' với thưởng Tết 1,17 tỷ đồng; Tăng kịch khung thuế môi trường xăng dầu

50% số doanh nghiệp mà SCIC đầu tư không có hiệu quả

50% số doanh nghiệp mà SCIC đầu tư không có hiệu quả

SCIC lãng phí khi 'chôn' hàng nghìn tỉ đầu tư vào bất động sản

SCIC lãng phí khi 'chôn' hàng nghìn tỉ đầu tư vào bất động sản

SCIC gây lãng phí lớn khi đầu tư vào bất động sản

SCIC gây lãng phí lớn khi đầu tư vào bất động sản

Hàng loạt khoản đầu tư tài chính của SCIC hiệu quả thấp, lãng phí vốn

Hàng loạt khoản đầu tư tài chính của SCIC hiệu quả thấp, lãng phí vốn