Xây dựng nhà ga C9 Hồ Hoàn Kiếm: Phương án nào được chọn trình phê duyệt?

Xây dựng nhà ga C9 Hồ Hoàn Kiếm: Phương án nào được chọn trình phê duyệt?

90% ý kiến đồng tình xây ga ngầm cạnh Hồ Gươm

90% ý kiến đồng tình xây ga ngầm cạnh Hồ Gươm

90% người dân đồng thuận về vị trí đặt ga ngầm C9 ở Hồ Gươm

90% người dân đồng thuận về vị trí đặt ga ngầm C9 ở Hồ Gươm

Gần 90% người dân đồng ý vị trí đặt ga tàu điện ngầm ở Hồ Gươm

Gần 90% người dân đồng ý vị trí đặt ga tàu điện ngầm ở Hồ Gươm

Ga tàu điện ngầm Hồ Gươm: 4 cửa lên xuống có quá nhiều?

Ga tàu điện ngầm Hồ Gươm: 4 cửa lên xuống có quá nhiều?

Ga tàu điện ngầm sát Hồ Gươm: Băn khoăn nhạy cảm

Ga tàu điện ngầm sát Hồ Gươm: Băn khoăn nhạy cảm

Nhiều ý kiến trái chiều về quy hoạch ga tàu điện ngầm cạnh hồ Gươm

Nhiều ý kiến trái chiều về quy hoạch ga tàu điện ngầm cạnh hồ Gươm

Người Hà Nội thích thú đi xem trưng bày ga tàu điện ngầm Hồ Gươm

Người Hà Nội thích thú đi xem trưng bày ga tàu điện ngầm Hồ Gươm

Xây ga tàu điện ngầm cạnh Hồ Gươm: Bộ VH,TT&DL chưa quyết định

Xây ga tàu điện ngầm cạnh Hồ Gươm: Bộ VH,TT&DL chưa quyết định

Hà Nội xin ý kiến người dân về ga ngầm cạnh hồ Gươm

Hà Nội xin ý kiến người dân về ga ngầm cạnh hồ Gươm

Ý kiến trái chiều về quy hoạch ga ngầm cạnh hồ Gươm

Ý kiến trái chiều về quy hoạch ga ngầm cạnh hồ Gươm

Lấy ý kiến người dân về ga tàu điện ngầm cạnh Hồ Gươm

Lấy ý kiến người dân về ga tàu điện ngầm cạnh Hồ Gươm

Hà Nội: Lấy ý kiến người dân về ga đường sắt ngầm cạnh Hồ Gươm

Hà Nội: Lấy ý kiến người dân về ga đường sắt ngầm cạnh Hồ Gươm

Hà Nội trưng bày ga tàu điện ngầm Hồ Gươm để lấy ý kiến người dân

Hà Nội trưng bày ga tàu điện ngầm Hồ Gươm để lấy ý kiến người dân