Quốc gia nào có truyền thống đón năm mới độc đáo nhất?

Quốc gia nào có truyền thống đón năm mới độc đáo nhất?

Người dân toàn thế giới đều háo hức chào đón năm mới. Mỗi quốc gia có một truyền thống khác nhau để cầu...