Pháp tổ chức cuộc thi kiến trúc quốc tế phục dựng tháp Nhà thờ Đức Bà Paris

Pháp tổ chức cuộc thi kiến trúc quốc tế phục dựng tháp Nhà thờ Đức Bà Paris

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe hôm 17-4 thông báo Pháp sẽ tổ chức một cuộc thi thiết kế kiến trúc quốc tế...
Tìm thấy tượng gà trống trên tháp Mũi Tên Nhà thờ Đức Bà Paris

Tìm thấy tượng gà trống trên tháp Mũi Tên Nhà thờ Đức Bà Paris

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Tìm thấy tượng gà trống trên tháp Mũi Tên

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà Paris: Tìm thấy tượng gà trống trên tháp Mũi Tên

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà: Tìm thấy tượng gà trống trên tháp Mũi Tên

Vụ cháy Nhà thờ Đức Bà: Tìm thấy tượng gà trống trên tháp Mũi Tên

Tìm thấy tượng gà trống bằng đồng trên tháp Mũi Tên của Nhà thờ Đức Bà

Tìm thấy tượng gà trống bằng đồng trên tháp Mũi Tên của Nhà thờ Đức Bà

Mão gai, Đinh Thánh và những báu vật vô giá của Nhà thờ Đức Bà Paris

Mão gai, Đinh Thánh và những báu vật vô giá của Nhà thờ Đức Bà Paris