Tiếp nối những giá trị tư tưởng, di sản liên quan Phật hoàng Trần Nhân Tông

Non Yên ngự bóng rồng

Non Yên ngự bóng rồng

Hành trình từ bậc minh quân đến đức Phật hoàng

Hành trình từ bậc minh quân đến đức Phật hoàng

Dâng hương kỷ niệm 710 năm ngày Đức vua, Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Dâng hương kỷ niệm 710 năm ngày Đức vua, Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn

Tọa đàm 'Từ Hoàng cung Thăng Long đến Thánh địa Trúc Lâm'

Tọa đàm 'Từ Hoàng cung Thăng Long đến Thánh địa Trúc Lâm'

Từ Hoàng cung Thăng Long đến Thánh địa Trúc Lâm

Từ Hoàng cung Thăng Long đến Thánh địa Trúc Lâm

Bảo tồn quảng bá và phát huy di sản văn hóa Trúc Lâm

Bảo tồn quảng bá và phát huy di sản văn hóa Trúc Lâm

Làm rõ giá trị tư tưởng của Phật hoàng Trần Nhân Tông

Làm rõ giá trị tư tưởng của Phật hoàng Trần Nhân Tông