Đoàn đại biểu TPHCM tìm hiểu công nghệ xử lý và cấp nước tại Nga

Đoàn đại biểu TPHCM tìm hiểu công nghệ xử lý và cấp nước tại Nga

Những dòng thác chỉ xuất hiện trong một thế giới sau Cách mạng Tháng Mười

Những dòng thác chỉ xuất hiện trong một thế giới sau Cách mạng Tháng Mười

Bí thư Nhân kêu gọi ủng hộ dân vùng bão ở đêm nhạc Nga

Bí thư Nhân kêu gọi ủng hộ dân vùng bão ở đêm nhạc Nga

Từ ánh sáng Tháng Mười Nga...

Từ ánh sáng Tháng Mười Nga...

Ông Putin nêu bật tầm ảnh hưởng thế giới của cuộc cách mạng Tháng Mười

Ông Putin nêu bật tầm ảnh hưởng thế giới của cuộc cách mạng Tháng Mười

Cách mạng Tháng Mười - Ánh dương luôn chói lọi

Cách mạng Tháng Mười - Ánh dương luôn chói lọi

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga