'Đánh thức' dòng truyện trinh thám

'Đánh thức' dòng truyện trinh thám

Văn học trinh thám Việt Nam: Hồi sinh hay chìm khuất?

Văn học trinh thám Việt Nam: Hồi sinh hay chìm khuất?

Tại sao trinh thám Việt từng bị coi là ba xu, rẻ tiền, thấp kém?

Tại sao trinh thám Việt từng bị coi là ba xu, rẻ tiền, thấp kém?

Tái bản series 'Thám tử Kỳ Phát', đánh thức trinh thám Việt

Tái bản series 'Thám tử Kỳ Phát', đánh thức trinh thám Việt

Điều kiện nào để dòng văn học trinh thám Việt Nam từng 'vang bóng một thời' sẽ hồi sinh?

Điều kiện nào để dòng văn học trinh thám Việt Nam từng 'vang bóng một thời' sẽ hồi sinh?

Đánh thức trinh thám Việt với 'Thám tử Kỳ Phát'

Đánh thức trinh thám Việt với 'Thám tử Kỳ Phát'

Gặp lại 'Vua trinh thám Việt'

Gặp lại 'Vua trinh thám Việt'

Sự trở lại của ông vua trinh thám Kỳ Phát

Sự trở lại của ông vua trinh thám Kỳ Phát

Sự trở lại của 'Vua trinh thám Việt'

Sự trở lại của 'Vua trinh thám Việt'

Gặp lại Sherlock Holmes Việt Nam cùng những tác phẩm văn học trinh thám vang bóng một thời

Gặp lại Sherlock Holmes Việt Nam cùng những tác phẩm văn học trinh thám vang bóng một thời