Những pha khiến người xem từ đỏ mặt đến bật cười ở lễ hội đầu xuân mới

Những pha khiến người xem từ đỏ mặt đến bật cười ở lễ hội đầu xuân mới

Hà Nội: Hồi hộp xem trai tráng cởi trần tranh nhau vật cầu 'khủng'

Hà Nội: Hồi hộp xem trai tráng cởi trần tranh nhau vật cầu 'khủng'

Trai Thủ đô mình trần, tranh nhau quả cầu nặng gần 20kg

Trai Thủ đô mình trần, tranh nhau quả cầu nặng gần 20kg

Clip: Độc đáo lễ hội vật cầu làng Thúy Lĩnh, Hà Nội

Clip: Độc đáo lễ hội vật cầu làng Thúy Lĩnh, Hà Nội

Về Thúy Lĩnh xem trai Hà thành vật cầu đầu Xuân

Về Thúy Lĩnh xem trai Hà thành vật cầu đầu Xuân

Cận cảnh Lễ hội vật cầu độc đáo nhất Hà thành

Cận cảnh Lễ hội vật cầu độc đáo nhất Hà thành

Đầu xuân xem trai làng Thúy Lĩnh cởi trần thi vật cầu

Đầu xuân xem trai làng Thúy Lĩnh cởi trần thi vật cầu

Hà Nội: Độc đáo lễ hội vật cầu truyền thống đình Thúy Lĩnh

Hà Nội: Độc đáo lễ hội vật cầu truyền thống đình Thúy Lĩnh