Hiệu quả liên kết sản xuất lúa TBR225 và Thái Xuyên 111

Hiệu quả liên kết sản xuất lúa TBR225 và Thái Xuyên 111

Nghệ An có vụ lúa xuân được mùa lớn nhất không theo quy luật

Nghệ An có vụ lúa xuân được mùa lớn nhất không theo quy luật

Giống lúa BC15 mới, Thái Xuyên 111 năng suất vượt trội

Giống lúa BC15 mới, Thái Xuyên 111 năng suất vượt trội

Nghệ An: Lúa xuân một số nơi đạt năng suất trên 85 tạ/ha

Nghệ An: Lúa xuân một số nơi đạt năng suất trên 85 tạ/ha

'Chìa khóa' để thực hiện thành công chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại huyện Như Xuân

'Chìa khóa' để thực hiện thành công chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại huyện Như Xuân

Huyện Tân Kỳ với những đề án kinh tế hiệu quả

Huyện Tân Kỳ với những đề án kinh tế hiệu quả

Trà giống đầu tiên vụ xuân 2020 ở Hà Tĩnh sẵn sàng xuống đồng

Vụ xuân 2020 'nghiêng ấm', Hà Tĩnh tăng tỷ lệ giống chất lượng, thích ứng với biến đổi khí hậu

Nghệ An: Sát sao lịch thời vụ, cơ cấu giống

Đồng sức, đồng lòng về đích nông thôn mới

HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Nguyên năng động phát triển sản xuất, kinh doanh

Phát triển vùng sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Nông Cống

Huyện Yên Định: Năng suất lúa chiêm xuân đạt 72 tạ/ha

Lúa tốt trên đồng xứ Thanh

Bệnh bạc lá vụ ĐX tăng cao khác thường

Cánh đồng sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Tượng Văn đạt năng suất gần 8 tấn/ha

Huyện Nông Cống thu hoạch 40% diện tích lúa chiêm xuân

Thái Xuyên 111 và TBR 279 khoe mình giữa 'rốn' ổ đạo ôn

Đánh giá tổng thể giống lúa triển vọng, bổ sung vào bộ giống chủ lực của Hà Tĩnh

Thanh Hóa đã gieo cấy 83% diện tích

ThaiBinh Seed kỷ niệm 10 năm thành lập chi nhánh miền Trung – Tây Nguyên

Thái Bình: Nâng cao năng suất, chất lượng nhờ 'đột phá' về giống lúa