Không còn viên chức 'sáng cắp ô đi, tối cắp về'

Không còn viên chức 'sáng cắp ô đi, tối cắp về'

Từ ngày 1-7 sẽ ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn (từ 36 đến 60 tháng) thay vì 'không xác định thời...
Bất cập trong xử lý kỷ luật cán bộ

Bất cập trong xử lý kỷ luật cán bộ

ĐH Luật TPHCM: Hội thảo về một số điều sửa đổi bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

ĐH Luật TPHCM: Hội thảo về một số điều sửa đổi bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Băn khoăn thực thi Luật Giáo dục 2019

Băn khoăn thực thi Luật Giáo dục 2019

Quyền về đời sống riêng tư theo pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành

Quyền về đời sống riêng tư theo pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành

Ban đại diện cha mẹ học sinh thành công cụ lạm thu, bỏ đi là hợp lý

Ban đại diện cha mẹ học sinh thành công cụ lạm thu, bỏ đi là hợp lý

Ban đại diện cha mẹ học sinh trong nhà trường đang bị lợi dụng

Nhiều chuyên gia không đồng tình với quan điểm bỏ 'hội phụ huynh' khỏi luật Giáo dục sửa đổi

Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi vẫn còn nhiều tranh cãi

Xã hội hóa hay kinh doanh giáo dục?

Luật Giáo dục: Có nên bỏ ban đại diện cha mẹ học sinh?

Đề xuất bỏ quy định ban đại diện cha mẹ học sinh trong Luật Giáo dục

Đề xuất bỏ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Đề xuất bỏ ban đại diện cha mẹ học sinh trong Luật Giáo dục

Chụp ảnh: Không phải muốn là được