Xử lý ô nhiễm dầu ở Hương Trạch: Doanh nghiệp chờ nhau, dân vẫn bất an!

Xử lý ô nhiễm dầu ở Hương Trạch: Doanh nghiệp chờ nhau, dân vẫn bất an!

Dân có giếng nhiễm dầu ở Hà Tĩnh yêu cầu được khám sức khỏe

Dân có giếng nhiễm dầu ở Hà Tĩnh yêu cầu được khám sức khỏe

Vụ nước giếng nhiễm dầu ở Hà Tĩnh: Dân yêu cầu được khám sức khỏe

Vụ nước giếng nhiễm dầu ở Hà Tĩnh: Dân yêu cầu được khám sức khỏe

Doanh nghiệp hứa hỗ trợ cho người dân sau sự cố rò rỉ tẹc dầu

Doanh nghiệp hứa hỗ trợ cho người dân sau sự cố rò rỉ tẹc dầu

Vụ nước giếng nhiễm dầu: Một doanh nghiệp đứng ra nhận trách nhiệm

Vụ nước giếng nhiễm dầu: Một doanh nghiệp đứng ra nhận trách nhiệm

Vụ nước giếng nhiễm dầu ở Hà Tĩnh: Lộ diện doanh nghiệp làm rò rỉ dầu

Vụ nước giếng nhiễm dầu ở Hà Tĩnh: Lộ diện doanh nghiệp làm rò rỉ dầu

Vụ nước giếng nhiễm dầu ở Hà Tĩnh: Có mạch dầu dưới lòng đất

Vụ nước giếng nhiễm dầu ở Hà Tĩnh: Có mạch dầu dưới lòng đất

Đề nghị công an vào cuộc vụ giếng nước có dầu diesel

Đề nghị công an vào cuộc vụ giếng nước có dầu diesel

Thêm hàng loạt giếng nước nhiễm dầu ở Hà Tĩnh

Thêm hàng loạt giếng nước nhiễm dầu ở Hà Tĩnh

Nước giếng bốc cháy ngùn ngùn: Múc được hàng trăm lít dầu diesel

Nước giếng bốc cháy ngùn ngùn: Múc được hàng trăm lít dầu diesel

Giếng nước bỗng nhiên thành… giếng dầu

Giếng nước bỗng nhiên thành… giếng dầu

Giám đốc Sở KH&CN Hà Tĩnh nói gì về việc giếng nước có dầu?

Giám đốc Sở KH&CN Hà Tĩnh nói gì về việc giếng nước có dầu?

Lộ diện thủ phạm khiến nước giếng đốt cháy như dầu

Lộ diện thủ phạm khiến nước giếng đốt cháy như dầu

Vụ nước giếng hóa dầu ở Hà Tĩnh: Đề nghị công an điều tra

Vụ nước giếng hóa dầu ở Hà Tĩnh: Đề nghị công an điều tra

12 năm dùng bình thường, nước giếng ở Hà Tĩnh bỗng cháy như dầu hỏa

12 năm dùng bình thường, nước giếng ở Hà Tĩnh bỗng cháy như dầu hỏa

Người dân lên núi lấy nước sinh hoạt sau khi nước giếng bốc cháy

Người dân lên núi lấy nước sinh hoạt sau khi nước giếng bốc cháy

Công an điều tra vụ giếng nước của người dân bị nhiễm dầu

Công an điều tra vụ giếng nước của người dân bị nhiễm dầu

Thêm nhiều giếng nhiễm dầu, cuộc sống người dân Hương Trạch bị đảo lộn

Thêm nhiều giếng nhiễm dầu, cuộc sống người dân Hương Trạch bị đảo lộn

Giếng nước sinh hoạt của người dân bất ngờ bị nhiễm dầu nặng

Giếng nước sinh hoạt của người dân bất ngờ bị nhiễm dầu nặng

Người dân tá hỏa vì nước giếng có mùi dầu, châm lửa là bùng cháy

Người dân tá hỏa vì nước giếng có mùi dầu, châm lửa là bùng cháy

Tá hỏa thấy nước giếng có nhiều dầu diesel, đốt cháy

Tá hỏa thấy nước giếng có nhiều dầu diesel, đốt cháy

Hàng loạt giếng nước sinh hoạt của người dân Hà Tĩnh nhiễm dầu diezel

Hàng loạt giếng nước sinh hoạt của người dân Hà Tĩnh nhiễm dầu diezel