Đi tắm biển ở Quảng Nam, người đàn ông bị sóng cuốn vào Bình Định

Đi tắm biển ở Quảng Nam, người đàn ông bị sóng cuốn vào Bình Định

Tắm biển với vợ ở Quảng Nam, chồng bị sóng cuốn trôi về Bình Định

Tắm biển với vợ ở Quảng Nam, chồng bị sóng cuốn trôi về Bình Định

Tắm biển ở Quảng Nam, người đàn ông bị sóng cuốn vào Bình Định

Tắm biển ở Quảng Nam, người đàn ông bị sóng cuốn vào Bình Định

Mất tích ở Quảng Nam, tìm thấy thi thể tận Bình Định

Mất tích ở Quảng Nam, tìm thấy thi thể tận Bình Định

Tắm biển cùng vợ ở Quảng Nam, người đàn ông bị sóng cuốn vào tận Bình Định

Tắm biển cùng vợ ở Quảng Nam, người đàn ông bị sóng cuốn vào tận Bình Định

Bắt giam phóng viên cưỡng đoạt tài sản

Quảng Nam: Một ngày, hai nạn nhân mất tích vì bị nước cuốn

Quảng Nam: Một ngày, hai nạn nhân mất tích vì bị nước cuốn

Thủy điện Sông Tranh 3 xả nước, người đàn ông chăn bò bị cuốn trôi

Thủy điện Sông Tranh 3 xả nước, người đàn ông chăn bò bị cuốn trôi

Quảng Nam: Một người đàn ông bị sóng biển cuốn trôi

Quảng Nam: Một người đàn ông bị sóng biển cuốn trôi

Tắm biển cùng vợ, người đàn ông ở Quảng Nam bị sóng cuốn mất tích

Tắm biển cùng vợ, người đàn ông ở Quảng Nam bị sóng cuốn mất tích