Chặt đứt 'con đường đao kiếm'

Chặt đứt 'con đường đao kiếm'

Lại phát hiện kho 'hàng nóng' trong tiệm tạp hóa

Lại phát hiện kho 'hàng nóng' trong tiệm tạp hóa

Bắt pháo lậu phát hiện hàng loạt súng, kiếm và roi điện

Bắt pháo lậu phát hiện hàng loạt súng, kiếm và roi điện

Bắt giữ xe chở pháo nổ, lộ kho chứa hàng 'nóng'

Bắt giữ xe chở pháo nổ, lộ kho chứa hàng 'nóng'

Phát hiện cả kho vũ khí 'nóng' tại cửa hàng tạp hóa

Phát hiện cả kho vũ khí 'nóng' tại cửa hàng tạp hóa

Bắt giữ các đối tượng buôn bán tàng trữ vũ khí

Bắt giữ các đối tượng buôn bán tàng trữ vũ khí

Bắt giữ các đối tượng buôn bán tàng trữ vũ khí

Bắt giữ các đối tượng buôn bán tàng trữ vũ khí

Phát hiện kho 'hàng nóng' tại nhà kẻ buôn pháo lậu

Phát hiện kho 'hàng nóng' tại nhà kẻ buôn pháo lậu

Bắt vụ vận chuyển pháo nổ, phát hiện cả kho hàng 'nóng'

Bắt vụ vận chuyển pháo nổ, phát hiện cả kho hàng 'nóng'

Bắt vụ buôn pháo nổ, phát hiện cả kho 'hàng nóng' trong tiệm tạp hóa

Bắt vụ buôn pháo nổ, phát hiện cả kho 'hàng nóng' trong tiệm tạp hóa