Uống thuốc tự tử bất thành, một trưởng phòng treo cổ tại nhà riêng

Uống thuốc tự tử bất thành, một trưởng phòng treo cổ tại nhà riêng

Nghệ An: Một trưởng phòng tử vong trong tư thế treo cổ

Nghệ An: Một trưởng phòng tử vong trong tư thế treo cổ

Một trưởng phòng ở Nghệ An tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng

Một trưởng phòng ở Nghệ An tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng

Cán bộ Sở TNMT Nghệ An tử vong trong tư thế treo cổ

Cán bộ Sở TNMT Nghệ An tử vong trong tư thế treo cổ

Phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trong nhà

Phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trong nhà

Một Trưởng phòng ngành Tài nguyên thắt cổ tự tử

Một Trưởng phòng ngành Tài nguyên thắt cổ tự tử

Một trưởng phòng ở Nghệ An tử vong trong tư thế treo cổ

Một trưởng phòng ở Nghệ An tử vong trong tư thế treo cổ

Trưởng phòng thuộc Sở Tài nguyên Môi trường treo cổ tự tử

Trưởng phòng thuộc Sở Tài nguyên Môi trường treo cổ tự tử

Một trưởng phòng thuộc Sở TN & MT Nghệ An chết trong tư thế treo cổ

Một trưởng phòng thuộc Sở TN & MT Nghệ An chết trong tư thế treo cổ

Nghệ An: Một trưởng phòng tử vong trong tư thế treo cổ

Nghệ An: Một trưởng phòng tử vong trong tư thế treo cổ