Quen nhau trong tù, ra trại rủ nhau đi cướp giật tài sản

Quen nhau trong tù, ra trại rủ nhau đi cướp giật tài sản

Nghi phạm truy sát 3 cha con trốn nhiều nơi trước khi sa lưới

Nghi phạm truy sát 3 cha con trốn nhiều nơi trước khi sa lưới

Cấp khống bằng tốt nghiệp

Kết thân trong trại, vừa ra tù hai đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ cướp

Kết thân trong trại, vừa ra tù hai đối tượng đã gây ra hàng loạt vụ cướp

Đắk Lắk: Thân nhau trong tù, ra tù rủ nhau tiếp tục phạm tội

Đắk Lắk: Thân nhau trong tù, ra tù rủ nhau tiếp tục phạm tội

'Đôi bạn' tù rủ nhau cướp túi xách, dây chuyền của nhiều phụ nữ

'Đôi bạn' tù rủ nhau cướp túi xách, dây chuyền của nhiều phụ nữ

Đắk Lắk: Vừa ra tù, cặp bài trùng táo tợn gây hàng loạt vụ cướp

Đắk Lắk: Vừa ra tù, cặp bài trùng táo tợn gây hàng loạt vụ cướp

Vào tù kết thân, ra tù cùng nhau đi cướp

Vào tù kết thân, ra tù cùng nhau đi cướp