Lật tẩy bản chất của tổ chức khủng bố 'Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời'

Lật tẩy bản chất của tổ chức khủng bố 'Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời'

Y án 16 năm tù với đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố tại sân bay Tân Sơn Nhất

Y án 16 năm tù với đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố tại sân bay Tân Sơn Nhất

Các đối tượng khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất nhận án 5-16 năm tù

Các đối tượng khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất nhận án 5-16 năm tù

Y án băng nhóm định khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất

Y án băng nhóm định khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất

Y án các bị cáo trong vụ khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất

Y án các bị cáo trong vụ khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất

Bác kháng cáo của nhóm khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất

Bác kháng cáo của nhóm khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất

Bác kháng án của 14 bị cáo khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất

Bác kháng án của 14 bị cáo khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất

1 bị cáo trong nhóm khủng bố nộp 5 triệu mong được giảm án

1 bị cáo trong nhóm khủng bố nộp 5 triệu mong được giảm án

Vụ khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất: Kẻ nhận tội, người chối tội

Vụ khủng bố sân bay Tân Sơn Nhất: Kẻ nhận tội, người chối tội

Cảnh sát ôm tiểu liên bảo vệ phiên tòa xử phúc thẩm vụ khủng số sân bay Tân Sơn Nhất

Cảnh sát ôm tiểu liên bảo vệ phiên tòa xử phúc thẩm vụ khủng số sân bay Tân Sơn Nhất

Xét xử phúc thẩm nhóm khủng bố đốt kho tạm giữ xe vi phạm, đặt bom sân bay Tân Sơn Nhất

Xét xử phúc thẩm nhóm khủng bố đốt kho tạm giữ xe vi phạm, đặt bom sân bay Tân Sơn Nhất