Phát huy vai trò của tín dụng chính sách vùng Tây Nam Bộ

Việc thay đổi cả lượng và chất của tín dụng chính sách từ cơ sở trong 5 năm trở lại đây đã có tác động sâu...