Đường đi của 10 bánh heroin

Đường đi của 10 bánh heroin

Phá án tại Phà Thang

Phá án tại Phà Thang

Huy động tiền mua ma túy, vượt biên bán kiếm lời

Huy động tiền mua ma túy, vượt biên bán kiếm lời

Bắt đối tượng Lào vận chuyển 10 bánh heroin về Việt Nam tiêu thụ

Bắt đối tượng Lào vận chuyển 10 bánh heroin về Việt Nam tiêu thụ

Mang 10 bánh heroin từ Lào vượt biên giới sang Nghệ An tiêu thụ

Mang 10 bánh heroin từ Lào vượt biên giới sang Nghệ An tiêu thụ

Nghệ An: Bắt đối tượng người Lào vận chuyển 10 bánh heroin

Nghệ An: Bắt đối tượng người Lào vận chuyển 10 bánh heroin

BĐBP Nghệ An bắt hàng loạt vụ vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Việt Nam

BĐBP Nghệ An bắt hàng loạt vụ vận chuyển ma túy lớn từ Lào về Việt Nam

Bị bắt khi 'xách' 10 bánh heroin tìm cách về Việt Nam tiêu thụ

Bị bắt khi 'xách' 10 bánh heroin tìm cách về Việt Nam tiêu thụ

Biên phòng Nghệ An: Bắt đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin

Biên phòng Nghệ An: Bắt đối tượng vận chuyển 10 bánh heroin

Người nước ngoài bị bắt khi đang vận chuyển 10 bánh heroin

Người nước ngoài bị bắt khi đang vận chuyển 10 bánh heroin

Bắt 1 đối tượng đang vận chuyển 10 bánh heroin

Bắt 1 đối tượng đang vận chuyển 10 bánh heroin

Bắt đối tượng người nước ngoài vận chuyển 10 bánh heroin

Bắt đối tượng người nước ngoài vận chuyển 10 bánh heroin

Bắt giữ kẻ xách 10 bánh hêroin tìm cách vào Việt Nam

Bắt giữ kẻ xách 10 bánh hêroin tìm cách vào Việt Nam

Bắt đối tượng người Lào vận chuyển 10 bánh heroin

Bắt đối tượng người Lào vận chuyển 10 bánh heroin

Bắt đối tượng vận chuyển 10 bánh hê-rô-in vào Việt Nam