Tiếp tục lan tỏa tình yêu với sách

Tiếp tục lan tỏa tình yêu với sách

'Rủ rê' độc giả bắt đầu từ ngày giữa tuần, thế nhưng Hội sách Hà Nội 2019 vẫn 'tự tin' sẽ cuốn hút sự quan...