Nâng mức xử phạt vi phạm hành chính thuế

Nâng mức xử phạt vi phạm hành chính thuế

Về thông tin cơ quan thuế để sót, lọt nguồn thu: Tổng cục Thuế không bình luận

Về thông tin cơ quan thuế để sót, lọt nguồn thu: Tổng cục Thuế không bình luận

Tỷ lệ sai phạm của người nộp thuế sau thanh kiểm tra có thể là 97%

Tỷ lệ sai phạm của người nộp thuế sau thanh kiểm tra có thể là 97%

Tỷ lệ sai phạm của người nộp thuế sau thanh kiểm tra có thể là 97%

Tỷ lệ sai phạm của người nộp thuế sau thanh kiểm tra có thể là 97%

'Luật Quản lý thuế 'đẩy' Kiểm toán Nhà nước ra ngoài': Tổng cục Thuế nói gì?

'Luật Quản lý thuế 'đẩy' Kiểm toán Nhà nước ra ngoài': Tổng cục Thuế nói gì?

Doanh nghiệp kiện quyết định truy thu thuế, cơ quan thuế bị xử thua

Doanh nghiệp kiện quyết định truy thu thuế, cơ quan thuế bị xử thua

Tổng Kiểm toán và Bộ trưởng Tài chính tranh luận về việc 'kiểm toán làm liên lụy thuế'