Lâm Đồng: Trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5

Lâm Đồng: Trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5

Ngày 18 - 19/5, các địa phương tại tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho các đảng...
Chủ tịch phường ở Đà Lạt bị phát hiện sử dụng ma túy như thế nào?

Chủ tịch phường ở Đà Lạt bị phát hiện sử dụng ma túy như thế nào?

Nguyên Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa

Nguyên Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa

Ông Đoàn Văn Việt giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tân Thứ trưởng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có tân Thứ trưởng

Đồng chí Đoàn Văn Việt được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đồng chí Đoàn Văn Việt được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thêm Thứ trưởng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thêm Thứ trưởng

Nguyên Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa

Nguyên Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa

Ông Đoàn Văn Việt được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Đoàn Văn Việt được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Đoàn Văn Việt làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Đoàn Văn Việt làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Đoàn Văn Việt làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Đoàn Văn Việt làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Đoàn Văn Việt được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Đoàn Văn Việt được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Đoàn Văn Việt làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Ông Đoàn Văn Việt làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Đoàn Văn Việt được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Đoàn Văn Việt được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ông Đoàn Văn Việt làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Ông Đoàn Văn Việt làm Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Hai Chủ tịch phường sử dụng ma túy: Nghiện lâu rồi?

Hai Chủ tịch phường sử dụng ma túy: Nghiện lâu rồi?

Tạm đình chỉ công tác với 2 Chủ tịch phường sử dụng chất kích thích

Tạm đình chỉ công tác với 2 Chủ tịch phường sử dụng chất kích thích

Lâm Đồng: Đình chỉ công tác 2 Chủ tịch UBND phường sử dụng chất kích thích

Lâm Đồng: Đình chỉ công tác 2 Chủ tịch UBND phường sử dụng chất kích thích

Lâm Đồng: Dùng chất kích thích, 2 Chủ tịch phường bị đình chỉ công tác

Lâm Đồng: Dùng chất kích thích, 2 Chủ tịch phường bị đình chỉ công tác

Đình chỉ công tác 2 Chủ tịch phường sử dụng chất kích thích

Đình chỉ công tác 2 Chủ tịch phường sử dụng chất kích thích

Lâm Đồng: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Lâm Đồng: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Lâm Đồng: Trao huy hiệu Đảng dịp 3/2 cho các Đảng viên

Lâm Đồng: Trao huy hiệu Đảng dịp 3/2 cho các Đảng viên

Ông Trần Đức Quận đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Ông Trần Đức Quận đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng: Quyết tâm, kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng: Quyết tâm, kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI: Quyết tâm và kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI: Quyết tâm và kỳ vọng vào một nhiệm kỳ mới

Nhân sự mới tại Bộ Xây dựng, Lâm Đồng

Nhân sự mới tại Bộ Xây dựng, Lâm Đồng

Ông Trần Đức Quận đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Ông Trần Đức Quận đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Lâm Đồng có tân Bí thư Tỉnh ủy

Lâm Đồng có tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Trần Đức Quận đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Ông Trần Đức Quận đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Đồng chí Trần Đức Quận đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Đồng chí Trần Đức Quận đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Đồng chí Trần Đức Quận được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Tân Bí thư Lâm Đồng là người Đà Nẵng

Tân Bí thư Lâm Đồng là người Đà Nẵng

Loạt Bí thư, Chủ tịch tỉnh vừa được bổ nhiệm

Loạt Bí thư, Chủ tịch tỉnh vừa được bổ nhiệm

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Bí thư Đà Lạt

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Bí thư Đà Lạt

Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Bí thư Đà Lạt

Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng làm Bí thư Đà Lạt

Đồng chí Trần Duy Hùng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Lạt

Đồng chí Trần Duy Hùng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Lạt

Xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh, phát triển toàn diện, bền vững

Xây dựng Đà Lạt trở thành thành phố thông minh, phát triển toàn diện, bền vững

Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tặng thưởng các nhân vật tiêu biểu Hội thi sân khấu học tập tấm gương Bác Hồ

Tặng thưởng các nhân vật tiêu biểu Hội thi sân khấu học tập tấm gương Bác Hồ