Truyền động lực cho cán bộ Đoàn

Truyền động lực cho cán bộ Đoàn

Lên rừng xuống biển, kết nối yêu thương

Lên rừng xuống biển, kết nối yêu thương

Hoa hậu Trái đất Phương Khánh dọn rác trên đảo

Hoa hậu Trái đất Phương Khánh dọn rác trên đảo

Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh ra đảo nhặt rác

Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh ra đảo nhặt rác

Hoa hậu Trái đất Phương Khánh đồng hành cùng Thanh niên Hải quan hướng về biển đảo

Hoa hậu Trái đất Phương Khánh đồng hành cùng Thanh niên Hải quan hướng về biển đảo

Hơn 5.000 thanh niên đồng diễn chủ đề Tuổi trẻ với biển đảo quê hương

Hơn 5.000 thanh niên đồng diễn chủ đề Tuổi trẻ với biển đảo quê hương

Lần đầu tiên đưa cây hoa đào về xã miền núi Vĩnh Sơn