Thành phố Hồ Chí Minh và JICA Việt Nam đẩy mạnh phối hợp đảm bảo tiến độ các dự án

Thành phố Hồ Chí Minh và JICA Việt Nam đẩy mạnh phối hợp đảm bảo tiến độ các dự án

Những nút thắt đầu tư ở Việt Nam trong mắt chuyên gia Nhật Bản

Những nút thắt đầu tư ở Việt Nam trong mắt chuyên gia Nhật Bản

ODA không chỉ nhằm tăng GDP

ODA không chỉ nhằm tăng GDP

JICA tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Việt Nam

JICA tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Việt Nam

JICA mong muốn tháo gỡ đẩy nhanh thanh toán dự án vốn vay ODA

JICA mong muốn tháo gỡ đẩy nhanh thanh toán dự án vốn vay ODA

Rà soát thủ tục để sớm phân bổ ngân sách các dự án vốn vay ODA

Rà soát thủ tục để sớm phân bổ ngân sách các dự án vốn vay ODA

Chậm thanh toán khoản 270 triệu yên cho tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên do đâu?

Chậm thanh toán khoản 270 triệu yên cho tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên do đâu?

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tiếp Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tiếp Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam

JICA cam kết hợp tác mạnh mẽ hơn nữa với Bộ Tài chính Việt Nam

JICA cam kết hợp tác mạnh mẽ hơn nữa với Bộ Tài chính Việt Nam

Lãnh đạo TPHCM tiếp Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam

Lãnh đạo TPHCM tiếp Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh đề nghị JICA hỗ trợ để triển khai các dự án trọng điểm

TP. Hồ Chí Minh đề nghị JICA hỗ trợ để triển khai các dự án trọng điểm

Thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản

Thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản

Thúc đẩy hợp tác Việt - Nhật các dự án PPP giao thông

Thúc đẩy hợp tác Việt - Nhật các dự án PPP giao thông