TP Hà Nội và JICA phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án

TP Hà Nội và JICA phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án

Những dự án hợp tác từ phía Nhật Bản có ý nghĩa lớn với Hà Nội trong bối cảnh dịch Covid -19

Những dự án hợp tác từ phía Nhật Bản có ý nghĩa lớn với Hà Nội trong bối cảnh dịch Covid -19

Hà Nội và JICA phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án

Hà Nội và JICA phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án

Hà Nội đánh giá cao hỗ trợ, hợp tác của JICA

Hà Nội đánh giá cao hỗ trợ, hợp tác của JICA

Nhật Bản cam kết tiếp tục tài trợ ODA cho dự án tại TP HCM

Nhật Bản cam kết tiếp tục tài trợ ODA cho dự án tại TP HCM

Cam kết sử dụng hiệu quả các dự án ODA của Nhật Bản

Cam kết sử dụng hiệu quả các dự án ODA của Nhật Bản

Dự án ODA của Nhật Bản đạt được nhiều cột mốc quan trọng

Trao tặng Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam' cho Trưởng Đại diện JICA tại Việt Nam

Nhật Bản viện trợ Việt Nam 10,9 triệu USD đảm bảo an toàn thực phẩm

Nhật Bản viện trợ Việt Nam 10,9 triệu USD giám sát an toàn thực phẩm

Jica viện trợ Việt Nam 10,9 triệu USD đảm bảo an toàn thực phẩm

'Sự thịnh vượng của Nghệ An sẽ gắn bó chặt chẽ với Nhật Bản'

Nghệ An ký kết biên bản hợp tác với JICA Việt Nam và JETRO Hà Nội

Các cơ quan, doanh nghiệp Nhật Bản dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh