Người Nhật đã nhìn thấy thị trường bán lẻ Việt?

Người Nhật đã nhìn thấy thị trường bán lẻ Việt?

Dịch bệnh đã khiến hơn 8.000 doanh nghiệp (DN) buôn bán lẻ của Việt Nam lâm vào hoàn cảnh chờ giải thể,...
Bán lẻ nội địa: Khẩu vị mới của các nhà đầu tư Nhật Bản

Bán lẻ nội địa: Khẩu vị mới của các nhà đầu tư Nhật Bản

TP Hà Nội và JICA phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án

TP Hà Nội và JICA phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án

Những dự án hợp tác từ phía Nhật Bản có ý nghĩa lớn với Hà Nội trong bối cảnh dịch Covid -19

Những dự án hợp tác từ phía Nhật Bản có ý nghĩa lớn với Hà Nội trong bối cảnh dịch Covid -19

Hà Nội và JICA phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án

Hà Nội và JICA phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án

Thành phố Hà Nội và JICA phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án

Thành phố Hà Nội và JICA phối hợp đẩy nhanh tiến độ các dự án

Tiếp tục thúc đẩy những dự án của Nhật Bản tại Hà Nội

Tiếp tục thúc đẩy những dự án của Nhật Bản tại Hà Nội

Hà Nội đánh giá cao hỗ trợ, hợp tác của JICA

Hà Nội đánh giá cao hỗ trợ, hợp tác của JICA

Cam kết sử dụng hiệu quả các dự án ODA của Nhật Bản

Cam kết sử dụng hiệu quả các dự án ODA của Nhật Bản

Trao tặng Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam' cho Trưởng Đại diện JICA tại Việt Nam

Trao tặng Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam' cho Trưởng Đại diện JICA tại Việt Nam

Việt Nam và Jica ký thỏa thuận viện trợ 10,9 triệu USD đảm bảo ATTP

Việt Nam và Jica ký thỏa thuận viện trợ 10,9 triệu USD đảm bảo ATTP

JICA viện trợ 10,9 triệu USD nâng cao an toàn thực phẩm

JICA viện trợ 10,9 triệu USD nâng cao an toàn thực phẩm

Nhật Bản viện trợ Việt Nam 10,9 triệu USD đảm bảo an toàn thực phẩm

Nhật Bản viện trợ Việt Nam 10,9 triệu USD đảm bảo an toàn thực phẩm

Nhật Bản viện trợ Việt Nam 10,9 triệu USD giám sát an toàn thực phẩm

Nhật Bản viện trợ Việt Nam 10,9 triệu USD giám sát an toàn thực phẩm

'Sự thịnh vượng của Nghệ An sẽ gắn bó chặt chẽ với Nhật Bản'

'Sự thịnh vượng của Nghệ An sẽ gắn bó chặt chẽ với Nhật Bản'

Nghệ An ký kết biên bản hợp tác với JICA Việt Nam và JETRO Hà Nội

Nghệ An ký kết biên bản hợp tác với JICA Việt Nam và JETRO Hà Nội

Các cơ quan, doanh nghiệp Nhật Bản dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các cơ quan, doanh nghiệp Nhật Bản dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh