Nhà máy 110 triệu USD và tham vọng của 'ông lớn' Thụy Điển Tetra Pak

Nhà máy 110 triệu USD và tham vọng của 'ông lớn' Thụy Điển Tetra Pak

Tetra Pak khởi công xây dựng nhà máy trị giá 110 triệu USD tại Bình Dương

Tetra Pak khởi công xây dựng nhà máy trị giá 110 triệu USD tại Bình Dương

Khởi công nhà máy sản xuất bao bì trị giá 110 triệu USD

Khởi công nhà máy sản xuất bao bì trị giá 110 triệu USD

Khởi công nhà máy bao bì hiện đại trị giá 110 triệu USD

Khởi công nhà máy bao bì hiện đại trị giá 110 triệu USD

Tetra Pak khởi công nhà máy bao bì 110 triệu đô la

Tetra Pak khởi công nhà máy bao bì 110 triệu đô la

Khởi xây nhà máy bao bì 110 triệu USD tại Bình Dương

Khởi xây nhà máy bao bì 110 triệu USD tại Bình Dương

Kinh tế tiêu dùng Việt Nam chuẩn bị cho thế hệ Z

Kinh tế tiêu dùng Việt Nam chuẩn bị cho thế hệ Z

7% người tiêu dùng trực tuyến ảnh hưởng lớn đến đa số còn lại

7% người tiêu dùng trực tuyến ảnh hưởng lớn đến đa số còn lại

Chinh phục người tiêu dùng 'trong thế giới kết nối'

Chinh phục người tiêu dùng 'trong thế giới kết nối'