Bộ Y tế yêu cầu đảm bảo cung ứng đủ, kịp thời vắc xin 5 trong 1

Bộ Y tế yêu cầu đảm bảo cung ứng đủ, kịp thời vắc xin 5 trong 1

Thêm một loại vắc xin '5 trong 1' được cấp giấy đăng ký lưu hành ở Việt Nam

Thêm một loại vắc xin '5 trong 1' được cấp giấy đăng ký lưu hành ở Việt Nam

Thêm một vaccine '5 trong 1' được đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Thêm một vaccine '5 trong 1' được đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Tin tức đời sống mới nhất ngày 1/10/2018: Bé trai 5 ngày tuổi bị cắt 80cm ruột

Tin tức đời sống mới nhất ngày 1/10/2018: Bé trai 5 ngày tuổi bị cắt 80cm ruột

Thêm vaccine '5 trong 1' được đưa vào tiêm chủng

Thêm vaccine '5 trong 1' được đưa vào tiêm chủng

Thêm vaccine '5 trong 1' được đưa vào tiêm chủng

Thêm vaccine '5 trong 1' được đưa vào tiêm chủng

Không để tình trạng vắc xin kết hợp thiếu hụt đột ngột

Không để tình trạng vắc xin kết hợp thiếu hụt đột ngột

Thêm loại vaccine '5 trong 1' được đăng ký lưu hành tại Việt N

Thêm một vắcxin '5 trong 1' được đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Thêm một vắcxin '5 trong 1' được đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Có thêm một loại vaccine phòng bệnh '5 trong 1'

Có thêm một loại vaccine phòng bệnh '5 trong 1'