Facebook cấm các thông tin sai lệch về bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

Facebook cấm các thông tin sai lệch về bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

Facebook chấm điểm tín dụng người dùng dựa trên báo cáo tin thất thiệt

Facebook chấm điểm tín dụng người dùng dựa trên báo cáo tin thất thiệt

Facebook sẽ đánh giá độ tin cậy người dùng theo thang điểm từ 0 đến 1

Facebook sẽ đánh giá độ tin cậy người dùng theo thang điểm từ 0 đến 1

Chống tin giả, Facebook đánh giá độ đáng tin cậy của người dùng

Chống tin giả, Facebook đánh giá độ đáng tin cậy của người dùng

Người dùng Facebook sắp được chấm điểm độ tin cậy

Người dùng Facebook sắp được chấm điểm độ tin cậy

Facebook bắt đầu 'chấm điểm' người dùng

Facebook bắt đầu 'chấm điểm' người dùng

Facebook bắt đầu xếp hạng người dùng dựa trên sự tin cậy

Facebook bắt đầu xếp hạng người dùng dựa trên sự tin cậy

Facebook bắt đầu tiến hành chấm điểm xếp hạng người dùng

Facebook bắt đầu tiến hành chấm điểm xếp hạng người dùng

Facebook huy động công nghệ hiện đại nhất để chống thao túng dư luận

Facebook huy động công nghệ hiện đại nhất để chống thao túng dư luận

Facebook sử dụng máy học để phát hiện các tin tức giả mạo

Facebook sử dụng máy học để phát hiện các tin tức giả mạo