Tan giấc mơ làm giàu, giới trẻ Trung Quốc tẩy chay lịch làm việc 996

Tan giấc mơ làm giàu, giới trẻ Trung Quốc tẩy chay lịch làm việc 996

Tình hình kinh doanh khó khăn, chế độ đãi ngộ kém dần khiến nhiều kỹ sư công nghệ Trung Quốc bắt đầu chán...