Vài năm tới, con người sẽ bay như siêu nhân với Flyboard Air

Vài năm tới, con người sẽ bay như siêu nhân với Flyboard Air

Chúng ta có thể đi trên không, bay lượn như siêu nhân. Flyboard Air, ván bay cá nhân vừa được trình diễn...