Sẽ đấu thầu tư vấn quốc tế với quỹ đất Nhà máy lọc dầu Vũng Rô

Sẽ đấu thầu tư vấn quốc tế với quỹ đất Nhà máy lọc dầu Vũng Rô

Phú Yên: Vì sao siêu dự án 3,2 tỷ đô tại Vũng Rô bị 'khai tử'?

Phú Yên: Vì sao siêu dự án 3,2 tỷ đô tại Vũng Rô bị 'khai tử'?

Chính thức thu hồi đất dự án tỷ đô tại Vũng Rô

Chính thức thu hồi đất dự án tỷ đô tại Vũng Rô

Sau thu hồi dự án, Phú Yên thu hồi đất Dự án Lọc dầu Vũng Rô

Sau thu hồi dự án, Phú Yên thu hồi đất Dự án Lọc dầu Vũng Rô

Cấp phép phải đúng định hướng, chiến lược

Cấp phép phải đúng định hướng, chiến lược

Tập đoàn Singapore muốn mua lại lọc hóa dầu Vũng Rô

Tập đoàn Singapore muốn mua lại lọc hóa dầu Vũng Rô

Thu hồi dự án lọc dầu Vũng Rô 3,2 tỷ USD: Đẩy dân vào thế khốn khó

Thu hồi dự án lọc dầu Vũng Rô 3,2 tỷ USD: Đẩy dân vào thế khốn khó

10 năm sống vướng quy hoạch của người dân vùng dự án lọc dầu Vũng Rô

10 năm sống vướng quy hoạch của người dân vùng dự án lọc dầu Vũng Rô

Phú Yên thu hồi dự án nhà máy lọc dầu tỷ đô

Phú Yên thu hồi dự án nhà máy lọc dầu tỷ đô

'Khai tử' dự án lọc hóa dầu Vũng Rô

'Khai tử' dự án lọc hóa dầu Vũng Rô

Thu hồi dự án nhà máy lọc dầu 3,2 tỷ USD ở Phú Yên

Thu hồi dự án nhà máy lọc dầu 3,2 tỷ USD ở Phú Yên