Hội thảo chuyên ngành tại Techmart Y tế 2018 - Giải pháp môi trường cho bệnh viện và phòng khám

Hội thảo chuyên ngành tại Techmart Y tế 2018 - Giải pháp môi trường cho bệnh viện và phòng khám

Khai mạc Techmart Y tế - Giải pháp môi trường cho bệnh viện và phòng khám

Khai mạc Techmart Y tế - Giải pháp môi trường cho bệnh viện và phòng khám

Giải pháp khử khuẩn không khí liên tục Novaerus: Hiệu quả, dễ trang bị, giá thành hợp lý

Giải pháp khử khuẩn không khí liên tục Novaerus: Hiệu quả, dễ trang bị, giá thành hợp lý

VNPT Technology mang nhiều sản phẩm 'hot' đến Hội chợ IT Techmart 2018

VNPT Technology mang nhiều sản phẩm 'hot' đến Hội chợ IT Techmart 2018

Khai mạc Chợ công nghệ và Thiết bị chuyên ngành Công nghệ thông tin

Khai mạc Chợ công nghệ và Thiết bị chuyên ngành Công nghệ thông tin

Plasma lạnh: Khử trùng, bảo quản rau củ quả không dùng hóa chất

Plasma lạnh: Khử trùng, bảo quản rau củ quả không dùng hóa chất

Khai mạc hội chợ công nghệ chuyên ngành nông nghiệp

Khai mạc hội chợ công nghệ chuyên ngành nông nghiệp

Techmart chuyên ngành Trồng trọt, bảo quản và chế biến rau, củ, quả

Techmart chuyên ngành Trồng trọt, bảo quản và chế biến rau, củ, quả

Nhiều ưu đãi cho startup tham gia Techmart 2018 - Trồng trọt, chế biến và bảo quản rau, củ, quả

Nhiều ưu đãi cho startup tham gia Techmart 2018 - Trồng trọt, chế biến và bảo quản rau, củ, quả