Techdemo 2019: Ký kết chuyển giao công nghệ với giá trị hàng trăm tỷ đồng

Techdemo 2019: Ký kết chuyển giao công nghệ với giá trị hàng trăm tỷ đồng

Cơ hội quảng bá, hợp tác và chuyển giao công nghệ

Techdemo 2019: Ký kết 12 biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác trị giá trên 500 tỷ đồng

Techdemo 2019: Ký kết 12 biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác trị giá trên 500 tỷ đồng

Kết nối chuyển giao công nghệ tại Techdemo 2019

Kết nối chuyển giao công nghệ tại Techdemo 2019

Ký kết thỏa thuận hợp tác, chuyển giao công nghệ trị giá trên 500 tỷ đồng

Ký kết thỏa thuận hợp tác, chuyển giao công nghệ trị giá trên 500 tỷ đồng

Bế mạc TechDemo 2019: Hơn 500 tỷ đồng thỏa thuận chuyển giao công nghệ

Bế mạc TechDemo 2019: Hơn 500 tỷ đồng thỏa thuận chuyển giao công nghệ

Bế mạc Techdemo 2019: Ký kết 22 thỏa thuận chuyển giao công nghệ và đầu tư

Bế mạc Techdemo 2019: Ký kết 22 thỏa thuận chuyển giao công nghệ và đầu tư

Macca Nutrition Việt Nam tham dự sự kiện TechDemo năm 2019

Macca Nutrition Việt Nam tham dự sự kiện TechDemo năm 2019

Các nhà khoa học Việt Nam hướng đến 'Nông nghiệp tuần hoàn không rác thải'

Các nhà khoa học Việt Nam hướng đến 'Nông nghiệp tuần hoàn không rác thải'

Cần bước chuyển chiến lược để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Cần bước chuyển chiến lược để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Phó Thủ tướng Thường trực dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai

Phó Thủ tướng Thường trực dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đang giảm phụ thuộc vào tài nguyên

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đang giảm phụ thuộc vào tài nguyên

Gia Lai: Khai mạc, kết nối cung-cầu công nghệ TechDemo 2019

Gia Lai: Khai mạc, kết nối cung-cầu công nghệ TechDemo 2019

TechDemo Gia Lai 2019: Xúc tiến chuyển giao công nghệ và đầu tư

TechDemo Gia Lai 2019: Xúc tiến chuyển giao công nghệ và đầu tư

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình: KH-CN là động lực then chốt phát triển KT-XH

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình: KH-CN là động lực then chốt phát triển KT-XH

Cách mạng CN 4.0 đặt ra nhiều thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam

Cách mạng CN 4.0 đặt ra nhiều thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Khoa học, công nghệ đóng góp quan trọng cho sức cạnh tranh của nền kinh tế

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Khoa học, công nghệ đóng góp quan trọng cho sức cạnh tranh của nền kinh tế

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Khoa học, công nghệ đóng góp quan trọng cho sức cạnh tranh của nền kinh tế

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Khoa học, công nghệ đóng góp quan trọng cho sức cạnh tranh của nền kinh tế

Tăng cường đầu tư, đáp ứng yêu cầu về chuyển giao công nghệ

Tăng cường đầu tư, đáp ứng yêu cầu về chuyển giao công nghệ

Những con số ấn tượng qua hoạt động trình diễn kết nối cung cầu công nghệ

Những con số ấn tượng qua hoạt động trình diễn kết nối cung cầu công nghệ

TECHDEMO 2019: 'Kết nối công nghệ, bắt nhịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0'

Sự kiện công nghệ quốc gia lớn nhất từ trước đến nay sắp diễn ra tại tỉnh Gia Lai

Sự kiện công nghệ quốc gia lớn nhất từ trước đến nay sắp diễn ra tại tỉnh Gia Lai

Hàng trăm công nghệ sẽ được trình diễn tại Techdemo 2019

Hàng trăm công nghệ sẽ được trình diễn tại Techdemo 2019

Techdemo 2019 – Kết nối công nghệ, bắt nhịp cuộc CMCN 4.0

Techdemo 2019 – Kết nối công nghệ, bắt nhịp cuộc CMCN 4.0

450 gian hàng sẽ giới thiệu tại sự kiện TechDemo 2019

450 gian hàng sẽ giới thiệu tại sự kiện TechDemo 2019

TechDemo 2019: Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển công nghệ 4.0

TechDemo 2019: Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển công nghệ 4.0

TechDemo 2019: Kết nối công nghệ, bắt nhịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

TechDemo 2019: Kết nối công nghệ, bắt nhịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Việt Nam đón nhận xu hướng dịch chuyển cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp trên thế giới

Việt Nam đón nhận xu hướng dịch chuyển cơ sở sản xuất của các doanh nghiệp trên thế giới

Kết nối công nghệ, bắt nhịp với CMCN 4.0

Kết nối công nghệ, bắt nhịp với CMCN 4.0

TechDemo Gia Lai 2019: Kết nối công nghệ, bắt nhịp cách mạng lần thứ 4

TechDemo Gia Lai 2019: Kết nối công nghệ, bắt nhịp cách mạng lần thứ 4

Sắp diễn ra sự kiện kết nối cung cầu công nghệ quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Sắp diễn ra sự kiện kết nối cung cầu công nghệ quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Doanh nghiệp sẽ là trung tâm của đổi mới sáng tạo quốc gia

Doanh nghiệp sẽ là trung tâm của đổi mới sáng tạo quốc gia

Họp báo thường kỳ Quý III Bộ Khoa học Công nghệ

Họp báo thường kỳ Quý III Bộ Khoa học Công nghệ

Bộ KH&CN sắp tổ chức Techfest Vietnam 2019 tại Quảng Ninh

Bộ KH&CN sắp tổ chức Techfest Vietnam 2019 tại Quảng Ninh