Ứng dụng năng lượng mới giúp tiết kiệm, tăng hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp

Ứng dụng năng lượng mới giúp tiết kiệm, tăng hiệu quả phục vụ sản xuất nông nghiệp

Khi những giấc mơ Việt thành hiện thực

Khi những giấc mơ Việt thành hiện thực

TechDemo 2018: Thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ

TechDemo 2018: Thúc đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ

Khai mạc sự kiện khoa học công nghệ lớn nhất nước

Khai mạc sự kiện khoa học công nghệ lớn nhất nước

Tôn vinh doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu

Tôn vinh doanh nghiệp đổi mới công nghệ tiêu biểu

Nhiều kỳ vọng từ chương trình TechDemo 2018

Nhiều kỳ vọng từ chương trình TechDemo 2018

Đổi mới công nghệ - Sáng tạo, hội nhập và phát triển

Đổi mới công nghệ - Sáng tạo, hội nhập và phát triển

Gần 500 sản phẩm, công nghệ trưng bày tại TechDemo 2018

Gần 500 sản phẩm, công nghệ trưng bày tại TechDemo 2018

500 công nghệ, thiết bị sẽ được trình diễn tại TechDemo 2018

500 công nghệ, thiết bị sẽ được trình diễn tại TechDemo 2018

Gần 500 công nghệ, thiết bị sẽ được trình diễn tại TechDemo 2018

Gần 500 công nghệ, thiết bị sẽ được trình diễn tại TechDemo 2018

Gần 500 sản phẩm, công nghệ, thiết bị tham gia TechDemo 2018

Gần 500 sản phẩm, công nghệ, thiết bị tham gia TechDemo 2018

TechDemo 2018 sẽ diễn ra tại Cần Thơ từ 3-5/10 tới

TechDemo 2018 sẽ diễn ra tại Cần Thơ từ 3-5/10 tới