Động đất ở miền Tây Iran, 3 người chết, hàng trăm người bị thương

Động đất ở miền Tây Iran, 3 người chết, hàng trăm người bị thương

Động đất tại Iran: Hàng trăm người thương vong

Iran: Động đất 5,9 độ richter gây thương vong

Iran: Động đất 5,9 độ richter gây thương vong

Động đất tại Iran: Thiết lập trung tâm khủng hoảng

Động đất tại Iran: Thiết lập trung tâm khủng hoảng

Động đất 5,9 độ richter tại Iran, 59 người thương vong

Động đất 5,9 độ richter tại Iran, 59 người thương vong

Iran: 59 người thương vong vì động đất

Iran: 59 người thương vong vì động đất

Động đất mạnh tại Iran

Động đất mạnh tại Iran

Động đất 5,9 độ Richter tại Iran, ít nhất 59 người thương vong

Động đất 5,9 độ Richter tại Iran, ít nhất 59 người thương vong